AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE (ALD SISAK)
ADRESA: S. i A. Radića 2A, 44 000 Sisak
TEL: 044/521 227
FAKS: 044/521 231
E-POŠTA: ldesk-si@sk.t-com.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Paula Raužan
INTERNETSKA ADRESA: www.Lda-sisak.hr
PREDSJEDNIK/CA: Paula Raužan
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura, ljudska prava, mladi, lokalni ekonomski razvoj, jačanje kapaciteta i usavršavanje, Europske integracije

CENTAR ZA ŽENE ADELA
ADRESA: S.S.Kranjčevića 6, 44 000 Sisak
TEL./FAKS: 044/888 888
MOBITEL: 091/881 3309
OSOBA ZA KONTAKT: Marijanka Kovačević
E-POŠTA: centar.za.zene.adela@sk.t-com.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.centar-adela.org
PREDSJEDNIK/CA: Marijanka Kovačević
PODRUČJA DJELOVANJA: Ljudska prava, socijalna pitanja, mladi, zaštita žrtava obiteljskog nasilja

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA SISKA
(POTROŠAČ SISAK)
ADRESA: Hrvatskih domobrana 19/1, 44 000 Sisak
MOBITEL: 098/944 3170
OSOBA ZA KONTAKT: Darko Zahirović
PREDSJEDNIK/CA: Darko Zahirović
PODRUČJA DJELOVANJA: Zaštita potrošača

HRVATSKO DRUŠTVO POLITIČKIH ZATVORENIKA – PODRUŽNICA SISAK (HDPZ)
ADRESA: S. i A. Radića 20/I, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/523 114
OSOBA Z AKONTAKT: Vladimir Vražić
PREDSJEDNIK/CA: Vladimir Vražić
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalna pitanja, ljudska prava

PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK (PGP – CRP)
ADRESA: S. A. Radića 6/5, 44 000 Sisak
TEL: 044/571 752; 0800 200 098
FAKS: 044/521 292
E-POŠTA: pgp-sisak@crpsisak.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Milana Kreća
MOB: 098/376 869
E- POŠTA: milana.kreca@crp.t-com.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.crpsisak.hr; www.moja-prava.info
PREDSJEDNIK/CA: Milana Kreća
PODRUČJA DJELOVANJA: Ljudska prava

STOP MOBBING – UDRUGA ZA PREVENCIJU, POMOĆ I PODRŠKU ZLOSTAVLJANIM NA RADNOM MJESTU
ADRESA: Vinogradska 58/3, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/742 685
OSOBA ZA KONTAKT: Aida Marenković
MOBITEL: 091/584 5609
E-POŠTA: aida.marenkovic@stop-mobbing.info
INTERNETSKA ADRESA: www.stop-mobbing.info
PREDSJEDNIK/CA: Aida Marenković
PODRUČJA DJELOVANJA: Ljudska prava, pomoć žrtvama mobbinga, edukacija mladih

UDRUGA ANTIFAŠISTA GRAĐANA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE (UAG)
ADRESA: S. i A. Radića 20, 44 000 Sisak
MOBITEL: 099/598 7133
OSOBA ZA KONTAKT: Hašim Hasanagić
PREDSJEDNIK/CA: Hašim Hasanagić
PODRUČJA DJELOVANJA: Promidžba civilnog društva

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA ”BREZOVICA” – SISAK (UABA ”BREZOVICA” SISAK)
ADRESA: Stjepana i Antuna Radića 20, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/531 271
OSOBA ZA KONTAKT: Marijan Kompasi
PREDSJEDNIK/CA: Marijan Kompasi

UDRUGA RATNIH VETERANA HRVATSKI DOMOBRAN – OGRANAK SISAK
ADRESA: Stjepana i Antuna Radića 20, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/530 169
MOBITEL: 098/944 3170
E-POŠTA: adam.zahirovic@optinet.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Adam Zahirović
PREDSJEDNIK: Adam Zahirović
PODRUČJA DJELOVANJA: Njegovanje tradicije hrvatskog domobranstva

URED ZA SAVJETOVANJE GRAĐANA (USG)
ADRESA: Šetalište Vladmira Nazora 8, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/544 438
MOBITEL: 091/731 2048
OSOBA ZA KONTAKT: Sanja Freiberger
E-POŠTA: usg_office@net.hr
usg_ured@yahoo.com
PREDSJEDNIK/CA: Sanja Freiberger
PODRUČJE DJELOVANJA: Ljudska prava, informiranje građana, savjetovanje građanstva slabijeg imovnog stanja, lokalna, regionalna i EU međusektorska suradnja, sudionička demokracija

GRAĐANSKA INICIJATIVA „MOJ GRAD SISAK“
ADRESA: Rimska 6, Sisak
TELEFON: 044 531 025
MOBITEL: 098 139 82 82
E-POŠTA: gimg.sisak@gmail.com
PREDSJEDNIK: Tihomir Lavor