DRUŠTVO ‘NAŠA DJECA’ SISAK (DND-SISAK)
ADRESA: J. Križanića10, 44 000 Sisak (za Društvo ”Naša djeca”)
MOBITEL: 098/601 076; 098/970 6470; 095/814 2229
OSOBA ZA KONTAKT: Renata Fridrih
E-POŠTA: drustvonasadjeca.sisak@gmail.com
PREDSJEDNIK/CA: Renata Fridrih
PODRUČJA DJELOVANJA: Briga za djecu

KOORDINACIJA UDRUGA MLADIH SISKA

ADRESA: Park perivoj Viktorovac bb, 44 000 Sisak

TEL/FAKS: 044/880 826

E-POŠTA: kums@skwhat.com

MOBITEL: 098/651-548

OSOBA ZA KONTAKT: Dario Ljubojević

PREDSJEDNIK/CA: Dario Ljubojević

INRENETSKA ADRESA: www.skwhat.com

GRADSKA UDRUGA MLADIH AKTIVISTA (G.U.M.A.)
ADRESA: Park perivoj Viktorovac bb, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/880 826
MOBITEL: 091/513 3377
E-POŠTA: gumasisak@yahoo.com
OSOBA ZA KONTAKT: Marijan Bogatić
INTERNETSKA ADRESA: www.skwhat.hr
PREDSJEDNIK: Marijan Bogatić
PODRUČJA DJELOVANJA: Mladi, kultura

KIŠTRA TEAM SISAK
ADRESA: Park perivoj Viktorovac bb, 44 000 Sisak
TEL/FAKS:
MOBITEL: 098/997-8477
E-POŠTA: kistra@skwhat.com
OSOBA ZA KONTAKT: Goran Nježić
INTERNETSKA ADRESA: www.skwhat.hr
PREDSJEDNIK: Marko Špiljar
PODRUČJA DJELOVANJA: Mladi, kultura

UDRUGA ZA POPULARIZACIJU I RAZVOJ UMJETNOSTI KULT.COM
ADRESA: M. Kraljevića 24, 44 000 Sisak
OSOBA ZA KONTAKT: Omar Peco

MOBITEL:091508-5619
E-POŠTA: udruga.kult.com@gmail.com
INTERNETSKA ADRESA: www.skwhat.hr
PREDSJEDNIK/CA: Saša Rajković
PODRUČJA DJELOVANJA: Mladi, kultura

UDRUGA ZA RADIKALNO LOKALNO AKTIVIRANJE MLADIH (U.R.L.A.M)
ADRESA: Park perivoj Viktorovac bb, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/880 826
MOBITEL: 098/929 0975
E-POŠTA: urlamsk@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Valentina Đureković
INTERNETSKA ADRESA: www.urlam.hr
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura, mladi

UDRUGA HARLEKIN
ADRESA: Tina Ujevića 24, 44000 Sisak
MOBITEL: 095/829 0134
E-POŠTA: udruga.harlekin@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Gorana Orešković
PREDSJEDNIK/CA: Gorana Orešković
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura, menadžment u kulturi, ekologija

”MOJI ANĐELI”
ADRESA: Petra Berislavića 2, 44 000 Sisak
TEL: 044/533 184
MOBITEL: 098/177 9442
OSOBA ZA KONTAKT: Gordana Bionda-Mežnarić
PREDSJEDNIK/CA: Viktorija Bionda
PODRUČJA DJELOVANJA: Mladi, odgoj i obrazovanje

NOVI SVIJET – UDRUGA ZA DJECU I MLADE
ADRESA: Trg grada Heidenheima bb, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/536 574
OSOBA ZA KONTAKT: Lidija Tomljenović Kovačić
E-POŠTA: novi-svijet@novi-svijet.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.novi-svijet.hr
PREDSJEDNICA: Lidija Tomljenović Kovačić
PODRUČJE DJELOVANJA: Mladi, obrazovanje, kultura, zdravstvo

PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJE (PRONI)
ADRESA: Park perivoj Viktorovac bb, 44 000 Sisak (ured u Sisku)
TEL/FAKS: 044/880 826
E-POŠTA: osijek@proni.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Igor Kovač
MOBITEL: 091/545 9630
INTERNETSKA ADRESA: www.proni.hr
PODRUČJE DJELOVANJA: Kultura, mladi, neformalno obrazovanje

”TINTILINIĆ” – UDRUGA ZA RAD S DJECOM I MLADIMA
ADRESA: Ulica Grada Dubrovnika 16, 44 000 Sisak
TEL: 044/633 440
MOBITEL: 095/884 2323
E-POŠTA: matija@atletic.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Matija Ćuk
INTERNETSKA ADRESA: www.atletic.hr
PREDSJEDNIK/CA: Matija Ćuk
PODRUČJA DJELOVANJA: Sportske aktivnosti djece predškolske i rane školske dobi

UDRUGA STUDENTSKE ORGANIZACIJE SISAK (USOS)
ADRESA: Aleja narodnih heroja 3, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/533 378
OSOBA ZA KONTAKT: Emina Veljačić
E-POŠTA: usos.sk@gmail.com
PREDSJEDNIK/CA: Emina Veljačić
PODRUČJA DJELOVANJA: Mladi, sport, kultura, znanost

UDRUGA ZA BRIGU O DJECI ”RADOST”
ADRESA: Trg Marijana Šokčevića 1, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/741 569
MOBITEL: 098/579 310
E-POŠTA: sandra.i.suzana@sk.t-com.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Ljiljana Slunjski
PREDSJEDNICA: Ljiljana Slunjski
PODRUČJA DJELOVANJA: Briga za djecu, odgoj i obrazovanje

”SVIJET NA DLANU”
ADRESA: Maka Dizdara 1, 44 000 Sisak
MOBITEL: 091/734 4476
OSOBA ZA KONTAKT: Mia Držaj
E-POŠTA: udruga.svijetnadlanu@gmail.com
PREDSJEDNICA: Mia Držaj
PODRUČJA DJELOVANJA: Prevencija nasilnog ponašanja među djecom, obrazovanje