Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Siska u rujnu i listopadu organizira tečaj hrvatskog znakovnog jezika.
Tečaj će se provoditi dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima u trajanju od 90 minuta u prostoru Udruge, Sisak, Trg 22. lipnja 4/c.
Tečaj počinje sedmog rujna u 17 sati, a voditeljica je Ana Sarapa.
Zainteresirani se mogu javiti na e-mail: ugnosk@gmail.com ili na tel/fax: 523-426.