Danas je objavljen javni poziv za sufinanciranje održavanja i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku. Grad Sisak sufinancira troškove izrade projektne dokumentacije izrađene od ovlaštene osobe, prema posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela i to za izradu troškovnika 100% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 5.000,00 kuna (s PDV-om) po pojedinoj zgradi, za izradu glavnog projekta 100% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 5.000,00 kuna (s PDV-om) po pojedinoj zgradi te za izradu konzervatorsko-restauratorskog elaborata 100% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 3.000,00 kuna (s PDV-om) po pojedinoj zgradi.

Grad Sisak sufinancirat će i izvođenje radova na održavanju pročelja prema dokumentaciji (troškovnicima ili glavnim projektima) i to za ulična pročelja u 50% iznosa, bočna pročelja u 30% iznosa i dvorišna pročelja u 15% iznosa.

Sveukupan iznos sufinanciranja izvođenja radova po pojedinoj prijavi može iznositi maksimalno 80.000,00 kuna. Ostatak do pune vrijednosti financirat će upravitelji/vlasnici/suvlasnici.

Prijava na Javni poziv podnosi se pisanim putem, u roku 60 dana računajući od prvog slijedećeg dana od dana objave Javnog poziva, a sve informacije mogu se dobiti na broj telefona  044/510-132 od 8 do 16 sati.

Više o ovom javnom pozivu i Pravilniku  nalazi se u privitku teksta.