Studentima s područja Grada Siska koji studiraju u Zagrebu Grad Sisak će i u akademskoj godini 2015/2016. subvencionirati dio troškova mjesečnih karata za prijevoz željeznicom na relaciji Sisak (/Sisak Caprag) – Zagreb. Radi ostvarivanja prava na subvenciju, studenti u Grad Sisak (Sisak, Rimska 26) trebaju donijeti:

–              potvrdu o statusu redovitog studenta za akademsku godinu 2015/2016.

–              uvjerenje o prebivalištu na području Grada Siska.

Uz navedene dokumente i predočenje osobne iskaznice, studenti dobivaju potvrdu Grada Siska kojom uz doplatu kupuju mjesečnu ili polumjesečnu kartu za željeznicu (2. razreda putničkog vlaka). Potvrda  studentu omogućuje subveniciju 25% cijene putničke karte. Studenti koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi do 30. lipnja 2016. godine.