Grad Sisak će studentima s područja Grada Siska i u akademskoj godini 2016/2017. subvencionirati 25 % troškova mjesečnih i polumjesečnih karata za prijevoz željeznicom, kao i za prijevoz autobusom, na relaciji Sisak – Zagreb. Radi ostvarivanja prava na subvenciju, studenti u Grad Sisak (Sisak, Rimska 26) trebaju donijeti:

–              potvrdu o statusu redovitog studenta za akademsku godinu 2016./2017.

–              uvjerenje o prebivalištu na području Grada Siska ili presliku osobne iskaznice.

Uz navedene dokumente, studenti dobivaju potvrdu Grada Siska kojom uz doplatu kupuju mjesečnu ili polumjesečnu kartu. Studenti koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi do 30. lipnja 2017. godine.