Nakon prošlogodišnje iznimno uspješne provedbe programa Sisački poduzetnik u sklopu kojeg je Grad Sisak poduzetnicima subvencionirao kamatnu stopu na poduzetničke kredite, ovaj se program nastavio i u ovoj godini. OTP banci, koja je prošle godine krenula u ovaj projekt zajedno s Gradom Siskom, ove su se godine pridružili Erste&Steiermärkische bank, Raiffeisenbank, Addiko bank, Privredna banka te od prošlog tjedna službeno i Zagrebačka banka.

Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva i obrti koji posluju na području Grada Siska neovisno o registriranom sjedištu, trgovačka društva i obrtnici koji imaju najmanje 50% zaposlenih prema zadnjem JOPPD obrascu s prebivalištem u Gradu Sisku te trgovačka društva i obrtnici koji na dan podnošenja zahtjeva za kredit „Sisački poduzetnik 2017.“ nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku, nad kojima nije otvoren stečajni, predstečajni postupak ili postupak likvidacije.

Ovisno o namjeni kredita, Grad Sisak subvencionira kamatnu stopu u iznosu 4 posto za izgradnju ili proširenje gospodarskih objekata, zatim 3,5  posto za kupnju opreme (nova i rabljena) i 2,5 posto za obrtna sredstva.

Sredstva za subvenciju kamata osigurana su u proračunu Grada Siska u iznosu 500.000,00, a kreditni potencijal osiguravaju banke u iznosu 25.000.00,00.

U ovoj godini je do danas odobreno 9 kredita u ukupnom iznosu 5,3 milijuna kuna s planiranim novim zapošljavanjem 22 zaposlenika, 1 zahtjev je u postupku te su u najavi krediti investicijskog karaktera u vrijednosti 4 milijuna kuna.

Sve informacije o poduzetničkim kreditima mogu se dobiti u Upravnom odjelu za proračun i financije na broj 044/510-191.