Započeli su radovi na izgradnji šetnice u dijelu od pothodnika ispod pruge do Starog grada kako bi se Stari grad povezao sa središtem grada. U sklopu radova predviđeno je postavljanje betonskih kocki, nova urbana oprema i rasvjeta. Ovo je prva faza radova, a sljedeća faza počinje kad zaživi projekt Lučke uprave koja radi na izgradnji komunalnog pristaništa. Ova prva faza trebala bi biti gotova do zime, a vrijednost radova je oko 2,1 milijun kuna.