SURID je nova sisačka udruga punog naziva Sisačka udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu koju su osnovali sisački pedagozi, psiholozi, rehabilitatori, odgojitelji i druge stručne osobe. Danas su s ciljevima udruge upoznali i gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček.

Predsjednica SURID-a Tihana Kokanović naglasila je kako je cilj osnivanja udruge promicanje dobrobiti djece, osobito one s biološkim i socijalnim rizikom za optimalan razvoj. Također jedan od ciljeva je, kako je naglašeno na današnjem sastanku, pružiti podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Uz pružanje podrške, najavljeno je održavanje edukacija i savjetovanja, ali i povezivanje cijelog sustava kako bi se djeci pomoglo u najranijoj dobi. Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček dala im je bezrezervnu podršku.

-Ideja je dobra i ne mislim čekati da država, ministarstvo, zdravstvo i drugi prepoznaju manjkavosti sustava koji postoje već godinama. Vidim da postoji problem i postoje ljudi koji ga žele riješiti. Upravo zbog toga imate potporu Grada Siska – poručila im je gradonačelnica.

Podršku i najavu za buduću suradnju izrazili su UNICEF i Obiteljski centar, a jedan od problema s kojim se suočavamo na samom početku je nezainteresiranost pedijatara i Sisačko-moslavačke županije, rekla je tajnica udruge Sandra Kramarić.

Svi oni koji žele stupiti u kontakt s udrugom SURID mogu to učiniti putem adrese surid.podrska@gmail.com.