Romsko nacionalno vijeće iz Zagreba u partnerstvu s Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar započelo je u studenom prošle godine provoditi projekt „Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini“, a danas su se predstavnici uključeni u provođenje tog projekta sastali s predstavnicima gradske uprave u sisačkoj vijećnici kako bi dogovorili mogućnosti za suradnju.
Osnovni cilj projekta je poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini, a specifični se ciljevi odnose na jačanje kapaciteta izabranih vijeća i predstavnika te organizaciju civilnog društva romske nacionalne manjine u jedinicama samouprave. Projekt se provodi na području šest županija, među njima je i Sisačko-moslavačka, uz sudjelovanje Grada Siska i još nekoliko jedinica samouprave u kojima su na zadnjim manjinskim izborima izabrana vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine.
Projekt je financiran sredstvima EU putem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.