Mali gospodarstvenici sa sjedištem na području Grada Siska koji tijekom 2015. godine planiraju novo zapošljavanje i osobe sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska koje se namjeravaju samozaposliti registracijom obrta ili trgovačkog društva tijekom 2015. godine, još uvijek se mogu javiti na javni poziv koji je raspisao Grad Sisak i dobiti novčanu potporu, a sve u okviru Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Siska za 2015. godinu.
U odnosu na već postojeće slične programe zapošljavanja i samozapošljavanja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Program mjera Grada Siska omogućuje prijavljivanje nakon kraćeg perioda nezaposlenosti, nevezano za povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci ili popunjavanje radnih mjesta koja su upražnjena zbog umirovljenja ili poslovno uvjetovanih otkaza, Grad Sisak ima transparentnije kriterije dodjele, veći broj poslodavaca može aplicirati za sredstva, procedura prijave je jednostavnija, a i brže će biti obrađeni zahtjevi i dodijeljena sredstva zainteresiranima.
Bespovratna potpora se daje za sufinanciranje povrata sredstava po osnovi uplaćenih obveznih doprinosa na i iz bruto plaće za novozaposlene osobe, koje su prethodno najmanje 60 dana evidentirane kao nezaposlene u Područnoj službi Sisak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i imaju stalno prebivalište na području Grada Siska najmanje jednu godinu prije zapošljavanja.
Novozaposlenu osobu poslodavac mora zadržati najmanje 12 mjeseci, uz obvezu zadržavanja postojećeg broja zaposlenih prije dodjeljivanja potpore. Pravo na potporu za samozapošljavanje registracijom trgovačkog društva, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili samostalne djelatnosti ostvaruje se za prvih 6 mjeseci nakon registracije.
Uz pretpostavku da novozaposlena osoba prima bruto plaću u iznosu od 6.000,00 kuna, a starija je od 29 godina, Grad u prvih šest mjeseci trajanja ugovora o radu sufinancira 50% uplaćenih obveznih doprinosa (5.781,00 kuna = trošak Grada), od 7 do 9 mjeseci Grad sufinancira 75% ovih doprinosa (4.336,00 kuna = trošak Grada) te od 10 do 12 mjeseci Grad sufinancira 100% ovih doprinosa (5.781,00 kuna = trošak Grada). Ukoliko je osoba mlađa od 29 godina na dan zapošljavanja, Grad pokriva 100% iznosa ukupnih obveznih doprinosa za svih 12 mjeseci trajanja ugovora o radu.
Kod samozapošljavanja, registracijom obrta, trgovačkog društva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Grad subvencionira 50% uplaćenih obveznih doprinosa, a najviše do 900,00 kuna mjesečno i to za period od prvih 6 mjeseci nakon otvaranja obrta ili registracije. Ukoliko je osoba koja se samozapošljava mlađa od 29 godina na dan samozapošljavanja i nema više od 12 mjeseci radnog staža, Grad pokriva 100% iznosa uplaćenih obveznih doprinosa, a najviše do 1.800,00 kuna mjesečno, u periodu od prvih 6 mjeseci od registracije.
Za potpore zapošljavanja i samozapošljavanja Grad Sisak je osigurao 500.000,00 kuna, što znači da bi se prema navedenim kriterijima moglo zaposliti otprilike pedesetak osoba, a samozaposliti se otprilike 130 osoba.
Potpore će se dodjeljivati prema redoslijedu prijava do iskorištenja raspoloživih sredstava. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih potpora podnose se Gradu Sisku, Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav, Rimska ulica 26, 44 000 Sisak, na propisanom obrascu naznačenom u Javnom pozivu s traženom potpunom dokumentacijom.