Na godišnjem Savjetovanju gradova i općina-prijatelja djece, Gradu Sisku uručena je pohvala za projekt Sisačko šareno ljeto u okviru natječaja za Naj-akciju u 2015. godini.
U ime Grada Siska pohvalu su preuzele Kristina Sučić i Zrinka Hafizović iz Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo te voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Grada Siska i ujedno voditeljica ovog projekta Đurđica Friš.
Projekt Sisačko šareno ljeto istaknuo se svojom originalnošću, mnoštvom aktivnosti koje su institucije i udruge Grada Siska ponudile predškolcima ovog ljeta. Kroz pet tjedana u lipnju i srpnju oni su kroz različite kreativne aktivnosti educirani o dječjim pravima na području identiteta, kreativnosti, obrazovanja i zdravlja.

Dokumenti