Obnovljena je fontana na Šetalištu Vladimira Nazora ispred Doma kulture. Izvedeni su građevinski i elektro radovi, obnovljeno je popločenje, a fontana je dobila reverzibilni sustav cirkulacije vode čime se potrošnja vode svela na minimum. Napajanje se obavlja uz pomoć fotonaponskog sustava koji je postavljen u blizini, a postavljeni su i novi reflektori koji osvjetljavaju fontanu u noćnim satima. Međutim, kako se bliži zima i niske temperature, fontana će uskoro biti ugašena i konzervirana, ali na proljeće će ponovo zasjati u punom sjaju. Budući je riječ o vrijednom kulturnom dobru, koje je nažalost dugo godina bilo prepušteno propadanju i devastaciji, Komunalac Sisak sve je radove izvodio prema uputama i uz nadzor Konzervatorskog odjela Sisak.