Gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček, u suradnji s OTP bankom Hrvatska, donijela je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska koji je danas objavljen u medijima. Za akademsku godinu 2015/2016. dodijelit će se 30 stipendija studentima s područja Grada Siska. Pravo prijave na natječaj imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska koji imaju status redovnog studenta, a jedan od uvjeta je i da ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.
Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice (Rimska 26) ili na web stranici Grada Siska. Uz prijavu je potrebno priložiti preslike osobne iskaznice i domovnice, potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje, ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i broju ECTS bodova prethodne godine studija, izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstava za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode natječaju, uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ako postoje), uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, dokaze o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija, dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, rodni listovi za braću i sestre predškolske dobi, odnosno učeničke i studentske potvrde za braću i sestre, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelje, i slično).
Odluka o korisnicima stipendije i bodovna lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Grada Siska i web stranici Grada Siska, najkasnije 60 dana nakon objave natječaja. Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu GRAD SISAK, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Rimska 26, 44000 Sisak.