Temeljem članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska raspisuje se javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata (kiosci).

Natječaj za nalazi u privitku.