Nastavlja se deratizacija grada Siska u sklopu jesenske akcije te će se održati od 14. do 18. rujna 2015. O provođenju sustavne deratizacije, građani grada Siska već su obaviješteni putem plakata koji su postavljeni na vidljiva mjesta.

Operativni plan za razdoblje od 14. do 18. rujna rujna nalazi se u privitku među dokumentima.