Ove godine nastavlja se druga faza izgradnje biciklističkih staza na području grada Siska koja obuhvaća četiri odvojenih projekta: Ulica Ivana Fistrovića 1. i 2. dio, Rimska ulica te ulice N. Mikca, A. Cuvaja i Biskupa Kvirina. Za prvi dio Fistrovićeve ulice već je ishođena građevinska dozvola i ta bi faza vrlo brzo trebala krenuti u izgradnju, a odnosi se na dio ove ulice od Vatrogasnog doma do križanja s Ulicom Nikole Tesle. Za preostala tri projekta u tijeku je izdavanje građevinske dozvole, a radovi će također biti ove godine. Izgradnja i označavanje biciklističkih staza u ovoj drugoj fazi najvećim dijelom će se financirati zahvaljujući poticajnim sredstvima HBOR-a.
Treća faza biciklističkih staza obuhvaća Viktorovac i Caprag i trenutno je u fazi izrade projektne dokumentacije.