U utorak, 22 rujna, od 8 sati, na području grada Siska i okolnih naselja larvicidno će se suzbijati komarci, a prema prethodno izrađenom provedbenom planu.
Larvicidnim tretmanom komaraca suzbijaju se ličinke komaraca u vodama stajačicama, te se na taj način sprečava pojava nove generacije odraslih jedinki i kasnije brojnost insekata. Komarce će suzbijati zagrebačka tvrtka „ID 90“, koristeći larvicidna sredstva Tarvis i Dival.