Ugovor o zamjeni svih rasvjetnih tijela u Gradu Sisku štedljivim, ekološkim LED lampama potpisali su danas gradonačelnica Kristina Ikić Baniček i direktor tvrtke Led Elektronika d.o.o. Vladimir Golenić. Sisak je prvi grad koji odjednom mijenja kompletnu javnu rasvjetu sa štedljivim LED lampama i to prema ESCO modelu što znači da će se cijela investicija isplatiti iz ostvarenih ušteda na potrošnji električne energije.

Vrijednost projekta iznosi 28,8 milijuna kuna s PDV-om, a predviđena ušteda na potrošnji električne energije iznosi oko 85 posto u odnosu na referentnu potrošnju iz zadnje godine kada su bili upaljene sve lampe, koja iznosi 5.411.860,00 kWh/god. Naime, prijašnja vlast je radi uštede 2010. godine trajno ugasila svaku drugu lampu tamo gdje je to bilo moguće.

Projektom je predviđena instalacija više od 9.000 novih LED lampi na cijelom području grada Siska, a Grad će trošak električne energije i održavanja sljedećih šest godina nastaviti plaćati investitoru, koji će iz razlike na uštedi isplatiti investiciju. Nakon šest godina Grad nastavlja plaćati trošak električne energije dobavljaču, no potrošnja i trošak će biti 85 posto manji nego danas. Investitor će još pet godina nakon toga o svom trošku održavati lampe s obzirom da je ugovorom predviđeno 11 godina garancije na nova rasvjetna tijela.

Realizacijom Projekta „Usluga poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete grada Siska“ bit će zadovoljeni svi tehnički propisi u sustavu javne rasvjete grada Siska, što trenutno nije slučaj, te će se iznova instalirati sva rasvjetna tijela koja su bila demontirana.

-Pogašene lampe po cijelom gradu Siščane su nervirale puno više od same činjenice da žive u polumraku, one su bile simbol propadanja grada. Ne samo da su strahovali za svoju djecu kada se vraćaju iz škole nego su im ugašene lampe koje nitko ne popravlja bili pokazatelj odnosa gradske vlasti prema njima i njihovoj djeci. Neću pretjerati ako kažem da su ugašene lampe jedan od većih razloga zašto sam ja i postala gradonačelnica jer je ogorčenje građana po tom pitanju doseglo plafon – kazala je gradonačelnica.

Do sada je Sisak uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zamjenu 200 kugli koje stvaraju svjetlosno zagađenje s novim LED izvorima svjetlosti, zatim instalaciju javne rasvjete sa solarnim foto naponskim modulima u Starom Selu te pilot projekt zamjene lampi u sedam gradskih ulica, a najkasnije za godinu dana baš svaka lampa javne rasvjete u Gradu Sisku će biti LED.