Nastavlja se sustavna jesenska deratizacija na području grada i prigradskih naselja prema sljedećem rasporedu:
– 21. rujna u Galdovo, Hrastelnica, Palanjek
– 22. rujna Novo Pračno, Caprag naselje
– 23. rujna Caprag naselje, Zibel, Viktorovac
– 24. rujna Sisak po ulicama, Zibel, Zeleni brijeg
– 25. rujna Zeleni brijeg, Tomićev put
Deratizacija započinje u 8 sati i traje do 16 sati, a u slučaju lošeg vremena prenosi se na sljedeći radni dan bez oborina.
Mamci će se izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta u za to predviđene kutije tako da su nedostupne za za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje.
Stručni nadzor nad deratizacijom provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.