Na temelju članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 14/14 i 9/15), gradonačelnica Grada Siska raspisuje javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini u
Južnoj industrijskoj zoni (k.o. Pračno). Predmet natječaja je osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Južnoj industrijskoj zoni (k.o. Pračno) za izgradnju objekata za obavljanje proizvodne djelatnosti.

Više o natječaju u prilogu teksta.