Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), Agro elektronika d.o.o., ovlaštena ispitna stanica Ministarstva poljoprivrede, planira na području Sisačko-moslavačke županije i ove godine održati ispitivanje uređaja za primjenu pesticida (traktorskih prskalica i raspršivača) prema rasporedu u prilogu. Na području Grada Siska ispitivanje uređaja obavit će se u srijedu 18. svibnja u Gredi kod Društvenog doma i u Topolovcu kod Društvenog doma.