Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je prošli tjedan Gradu Sisku 300 tisuća kuna bespovratnih sredstava za projekt izgradnje šetnice do Starog grada. Radovi su već započeli od pothodnika do Starog grada, a planirano je da ova faza radova završi prije zime.
Inače, Grad Sisak u ovoj je godini dobio 3,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava čime su financirani neki od značajnih projekata na području grada.
Tako je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirana nabava mobilnih reciklažnih dvorišta te za rekonstrukciju javne rasvjete u sedam sisačkih ulica dok će se bespovratnim sredstvima Ministarstva gospodarstva postaviti ambijentalna rasvjeta na Starom mostu i u Starom gradu. U romskom naselju Capraške poljane asfaltirana je cesta financirana iz Savjeta za nacionalne manjine.
Također, Ministarstvo kulture odobrilo je sredstva za Holandsku i Gutchijevu kuću te za spomenik Zastava. Kako bi naši mali školarci bili sigurni u prometu, temeljem Nacionalnog programa za sigurnost cestovnog prometa u blizini sisačkih osnovnih škola postavljeni su usporivači prometa. Gradu Sisku odobreno je i oko 2 milijuna kuna za projekt Rukom pod ruku kojim se financira 49 pomoćnika u nastavi u sisačkim osnovnim školama koji pomažu učenicima s teškoćama u razvoju u lakšem svladavanju gradiva.
Grad Sisak spreman je za još tri natječaja na koja će se javiti za dobivanje sredstava kojima će se realizirati tri značajna projekta u ruralnim dijelovima grada Siska. U suradnji s trgovačkim društvom Komunalac pripremljena je dokumentacija za izgradnju igrališta koja će se raditi u ruralnim dijelovima grada Siska u kojima živi manje od četiri tisuće stanovnika. Također je pripremljena dokumentacija za izgradnju objekta DVD-a Topolovac budući je to vatrogasno društvo jedno od rijetkih koji nemaju svoj objekt. Mještani Svinjičkog napokon bi trebali dobiti cestu koju čekaju godinama. Naime, Grad Sisak već je pripremio dokumentaciju za prijavu na natječaj za bespovratna sredstva kojima će se financirati izgradnja prve faze ceste Brezovica – Gušće kroz naselje Svinjičko u dužini od 12 kilometara.