Gradska blagajna na kojoj će građani moći plaćati sve gradske račune bez naknade otvara se u utorak, 1. ožujka na prvom katu Gradske tržnice Sisak (u bivšem poslovnom prostoru OTP banke).
Gradsku blagajnu otvara Grad Sisak i time postaje jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji će svojim građanima omogućiti plaćanje svih gradskih računa bez naknade na jednom mjestu.
Proteklih mjesec dana radilo se na uređivanju prostora i edukaciji zaposlenika koji će raditi na gradskoj blagajni. Značajno je napomenuti kako neće biti novog zapošljavanja već će postojeći djelatnici trgovačkih društava obavljati posao blagajnika. Projekt gradske blagajne predstavlja zajednički interes Grada Siska, trgovačkih društava i proračunskih korisnika kako bi se na jednom mjestu pružila kvalitetna i efikasna usluga građanima.
-Dugo smo to planirali, ali trebalo je vremena pronaći idealan prostor i proučiti iskustva drugih gradova. Procjenjujemo velike uštede za građane na godišnjoj razini, a i Grad će uštedjeti jer više nećemo morati Hrvatskoj pošti i FINA-i plaćati naknade za troškove platnog prometa. Očekujem da će otvaranjem gradske blagajne naša trgovačka društva, ali i mi kao Grad imati i puno bolju naplatu – rekla je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.
Radno vrijeme sa strankama je ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 7 – 13.30 sati, srijeda od 12 – 18.30 sati te subota od 7 do 11.30 sati. Od 1. ožujka odvoz smeća, vodu, komunalnu naknadu, grobnu naknadu, dnevne parkirne karte (kazne za parkiranje), usluge vrtića i škola i dr. račune plaćajte bez naknade na gradskoj blagajni.

Koje sve račune možete plaćati na gradskoj blagajni bez naknade?

GRAD SISAK
-komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda
-najam gradskih stanova, otkup gradskih stanova, prefakturirani režijski troškovi za gradske stanove (toplinska energija, pričuva, električna energija i dr.), zakup poslovnog prostora, zakup javne površine pokretne radnje, uslužne naprave, naprave za zabavu, štandovi, zabavni park, ugostiteljske terase, zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih panoa i oglašavanje

USTANOVE I ŠKOLE
-računi za vrtić i aktivnosti u vrtićima (folklor, pjevanje i engleski)
-računi za prehranu i produženi boravak u osnovnim školama
-članarine za dramske, baletne i plesne radionice Doma kulture KKV

TRGOVAČKA DRUŠTVA
-računi za odvoz smeća, računi za potrošenu vodu, računi za godišnju grobnu naknadu
i dnevne parkirne karte (kazne za parkiranje)