Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček obišla je danas sa suradnicima gradilišta kraj Osnovne škole Viktorovac, u Bakranovoj ulici i u Savskoj ulici.

Kraj OŠ Viktorovac gradi se parkiralište s ukupno 20 mjesta i stajalište za autobuse, a predviđena je i izgradnja nogostupa uzduž cijelog zahvata. Ugovorena vrijednost radova je 475.257 kuna, izvođač radova je STRABAG, a radovi će biti gotovi do kraja kolovoza.

U Bakranovoj ulici u tijeku su radovi prve faze u duljini oko 400 metara. Ugovorena vrijednost radova je 4,3 milijuna kuna bez PDV-a, a izvođač radova je Elektrocentar Petek. Bakranova ulica u cijeloj dužini  bit će gotova do polovine mjeseca studenoga ove godine. Predviđeno je kako će se njome voziti dvosmjerno, imat će pješačke i biciklističke staze, novu vodovodnu mrežu s priključcima, elektroenergetsku i DTK kanalizaciju i javnu rasvjetu.

U Savskoj ulici, u duljini od 600 metara, započeli su radovi zamjene asfalta  i pojačanja kolničke konstrukcije, a gradit će se i pješačke  staze uz desnu stranu ulice. Paralelno se rekonstruira i dotrajala vodovodna mreža i kućni priključci. Ugovorena vrijednost radova je nešto više od 2,2 milijuna kuna, izvođač radova je TONI-GALE, a radovi će biti gotovi kroz 70 radnih dana.

OBILAZAK RADOVA_01 OBILAZAK RADOVA_02 OBILAZAK RADOVA_03 OBILAZAK RADOVA_04 OBILAZAK RADOVA_05 OBILAZAK RADOVA_06 OBILAZAK RADOVA_07 OBILAZAK RADOVA_08 OBILAZAK RADOVA_09 OBILAZAK RADOVA_10 OBILAZAK RADOVA_11 OBILAZAK RADOVA_12