Grad Sisak pokreće obnovu i revitalizaciju urbane jezgre grada Siska s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine. Revitalizacijom gradske jezgre namjerava se potaknuti razvoj malog i srednjeg poduzetništva i u skladu s tim otvaranje radnih mjesta kao i stvaranje atraktivnog gradskog prostora visoke kvalitete za život i boravak građana, prometno rasterećenje povijesne jezgre i povećanje sigurnosti građana. Revitalizacija uključuje rekonstrukciju Ulice S. S. Kranjčevića i južnog dijela Ulice S. i A. Radića u pješačku zonu te povezivanje pješačke zone s gradskom šetnicom izvedbom pješačke staze, uređenje unutrašnjosti gradskih blokova te upravljanje gradskim prostorima kroz korištenje i prenamjenu poslovnih i javnih prostora.
U sklopu obnove i revitalizacije urbane jezgre grada Siska, Grad Sisak će sufinancirati održavanje pročelja. Obnova uključuje uređenje pročelja, odnosno izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju pročelja građevina koje se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Siska.
Svi zainteresirane fizičke i pravne osobe za sufinanciranje održavanja pročelja zgrada, a koje se nalaze na području kulturno povijesne cjeline grada Siska mogu se pisanim putem prijaviti na javni poziv. Prijave će bodovati Povjerenstvo po propisanim kriterijima (dotrajalost pročelja, ambijentalna i kulturno-povijesna vrijednost pročelja te lokacija zgrade unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline podijeljene na zone). Održavanje pročelja ne obuhvaća održavanje stolarije i elemente krova, krovišta i pokrova. Zainteresirani za održavanje pročelja morat će uz prijavu priložiti i izjavu da je krovište, krovna konstrukcija i sustav odvodnje oborinskih voda održavan i da neće imati utjecaja na kvalitetu radova na održavanju pročelja. S korisnicima sredstava potpisat će se ugovor, a uvjet za potpisivanje ugovora je da je korisnik podmirio sve obveze prema Gradu Sisku.
Grad Sisak će financirati izradu projektne dokumentacije pročelja izrađene od ovlaštene osobe po izboru Grada Siska u 100% iznosu, nadzor nad izvođenjem radova od ovlaštene osobe po izboru Grada Siska u 100% iznosu, radove na održavanju pročelja prema troškovnicima (ulično pročelje 50% iznosa, bočno pročelje 30 % iznosa i dvorišno pročelje 15 % iznosa.).
Zainteresirani za sufinanciranje održavanja pročelja tekst javnog poziva mogu pogledati u rubrici Natječaji i javni pozivi, a sve ostale potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26 ili na telefon 510 132 svakim radnim danom od 8 do 16 sati.