Objavljen je četvrti javni poziv za sufinanciranje troškova sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku u sklopu kojeg se sufinancira izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju zgrada. Grad Sisak u stopostotnom iznosu sufinancira izradu troškovnika, glavnog projekta i konzervatorsko-restauratorskog elaborata. Također, sufinancira i izvođenje radova na obnovi uličnog pročelja u pedeset postotnom iznosu, bočnog pročelja u trideset postotnom iznosu te dvorišno pročelje u petnaest postotnom iznosu. Sve prijave podnose se pismenim putem do 29. siječnja 2020. godine, a mjera će se provoditi do iskorištenja predviđenih sredstava u proračunu.

Grad Sisak još je 2015. godine pokrenuo obnovu i revitalizaciju urbane jezgre grada Siska s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine, a do sada je, uz financijsku potporu Grada Siska, uređeno više od 20 fasada u središtu grada Siska.