Pristiglo je ukupno 13 prijava nakon što je istekao rok za prijavu za sufinanciranje održavanja pročelja zgrada koje se nalaze na području kulturno-povijesne cjeline grada Siska. Povjerenstvo je pregledalo sve prijave te je ocijenjeno kako su zadovoljeni su uvjeti propisani u javnom pozivu. U tijeku je postupak prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije nakon čega slijedi i izvođenje radova. Uskoro će biti objavljen i javni poziv za izbor izvođača radova što je svakako dobra prilika za sisačke obrtnike. Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Novela Rimay Ferenčak ocijenila je kako je riječ o dobrom odazivu obzirom da je ovo bio prvi u nizu ovakvih javnih poziva koji je objavljen u ljetnim mjesecima. Naime, za sve one koji se nisu uspjeli prijaviti tijekom srpnja, bit će do kraja godine još ovakvih poziva dok se ne potroše sredstva koja su za ovu namjenu osigurana u gradskom proračunu. Podsjećamo kako Grad Sisak u stopostotnom iznosu financira izradu projektne dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova dok u pedeset postotnom iznosu sufinancira radove na uličnim pročeljima, 30 posto radove na bočnim pročeljima te 15 posto za dvorišna pročelja. Ostatak do pune vrijednosti financirat će upravitelji, odnosno vlasnici ili suvlasnici.