Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća  Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,  broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), prvi potpredsjednik Gradskog vijeća Ivica Rendulić sazvao je 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 3. veljače 2017. godine (petak) s početkom u 10,00 sati u  Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

U privitku je predloženi dnevni red sjednice.