Sisačko – moslavačka županija, Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu Sisačkog vodovoda d.o.o. Sisak, Obala R. Boškovića 10, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovodne mreže i priključaka u Sisku, u Ulici A. Augustinčića, temeljem članka 115. st. 2. Zakona o gradnji (NN.br. 153/2013) i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09) poziva investitora, vlasnike nekretnina i nositelje drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, za zahvat u prostoru :

Izgradnja vodovodne mreže i priključaka u Sisku, u Ulici A. Augustinčića, 3. skupina građevina, obuhvat zahvata u prostoru k.č.br. 2345/1, 267/1, 270/17, 269/21, 269/19, 269/20, 268/5, 342/8, 343/14, 344/21, K.O. Sisak Stari , podnositelj zahtjeva Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44 000 Sisak , glavni projekt izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva ZORAN ZECHNER, oznaka projekta GP-241-08/15, kolovoz 2015.godine.

Na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja.

Uvid u spis predmeta može se obaviti u prostorijama Odsjeka za graditeljstvo, Sisak, S. i A. Radića br 24, dana 14. 09. 2015. godine u vremenu od 9-11,0 sati.

Više u privitku ovog teksta.