Danas je održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska. Na dnevnom redu je bilo 19 točaka, vijećnici su većinom glasova odlučili o izmjenama i dopunama ovogodišnjeg proračuna i o kreditnom zaduživanju Komunalca Sisak, a  donijeli su druge odluke.

Proračun Grada Siska veći je za 8,51 posto u odnosu na proračun donesen u listopadu prošle godine  i iznosi 239.721.549 kuna što znači da je u skladu sa zakonskim odredbama uravnotežen, a s obzirom na bolju naplatu prihoda, neutrošena sredstva HBOR-a za infrastrukturne objekte, prihode od novog proračunskog korisnika ŠRC-a Sisak, kapitalne pomoći Sisačko-moslavačke županije, nove prihode za uređenje voda te prijenos neiskorištenih namjenskih sredstava iz prošle godine. Kako je rečeno na sjednici, ciljevi i prioriteti izmijenjenog i dopunjenog proračuna vezani su za komunalnu infrastrukturu grada, a zadržava se ista razina socijalnih davanja i održavanje društvenog standarda.

U skladu s izmijenjenim i  dopunjenim proračunom na sjednici Gradskog vijeća izmijenjeni su i dopunjeni  Program održavanja komunalne infrastrukture i Program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pa će tako biti više sredstava za pojedine programe. Također, izmijenjeni su program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju, u sportu, u kulturi, za civilno društvo, branitelje i mlade.

Gradski vijećnici dali su suglasnost sisačkom Komunalcu  da se kreditno zaduži  kod OTP banke za nabavu vozila i strojeva u visini od 2 milijuna kuna s rokom otplate od 7 godina.

Na sjednici je donesena i Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.  Povećana su sredstva za financiranje poslova vatrogastva, broj dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza povećan je s četiri na šest i postrožene su novčane kazne za prekršitelje. Ugostiteljski objekti će moći raditi do 2 ,00 sata pod uvjetom da su u potpunosti proveli mjere za zaštitu od buke.  HEP – opskrbi povjerit će se poslovi opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu i semafore na području grada.  Gradskim grobljima Viktorovac povjeravaju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz gradskog proračuna na četiri godine.  Povjerenstvo za davanje u najam gradskih stanova otvarat će u buduće  ponude u dan i sat koji je određen u natječaju, a umjesto dosadašnjih pet imat će sedam članova.

Vijećnici nisu prihvatili izmjenu Poslovnika Gradskog vijeća da se sjednice sazivaju pozivom u elektroničkom obliku, pa poziv i materijale i dalje dobivati u papirnatom obliku.

Tijekom sjednice, vijećnici su prihvatili izvješće o oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom prošle godine u visini od 938.167 kuna.