Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj objavljen u «Narodnim novinama» broj 88 od dana 12. kolovoza 2015. godine, za prijam u službu u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na radno mjesto višeg referenta za odnose s javnošću – vježbenik, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, da će se pismena provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 09. rujna 2015. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, soba broj 26.

Više o testiranju u privitku teksta.