Pozivaju se kandidatkinje koje su podnijele prijave na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnika za zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, koji je objavljen dana 22. prosinca 2017. godine u „Narodnim novinama“ d.d., na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 18. siječnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati, u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju i to:

  1. Tea Strmecky
  2. Lucija Prša

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 12. siječnja 2018. godine