Na temelju članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/13, 34/14 i 6/16) objavljuje se poziv na javno prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o obavljanju poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu i semafore na području grada Siska.

Javni pozivi te uvjeti i mjerila nalaze se u privitku.