Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska objavio je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova. Oglas je objavljen dana 23. srpnja 2018. godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana. Podaci vezani uz oglas na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, zbog privremenog povećanja opsega poslova,  na radnom mjestu referenta za imovinsko pravne i geodetske poslove (1 izvršitelj/ica), srednja stručna sprema geodetskog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu  objavljeni su na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku dana 23. srpnja 2018. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je 31. srpnja 2018. godine.

 

Više o natječaju u dokumentu koji se nalazi u privitku teksta.