Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice. Oglas je objavljen dana 24. rujna 2015. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Sisak i web stranici www.hzz.hr. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa.

Više u privitku teksta.