Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova vezanih za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade. Oglas je objavljen dana 12. kolovoza 2016. godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u trajanju od 6 mjeseci, zbog obavljanja privremenih poslova  na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje, (3 izvršitelj/ica, magistar ili stručni specijalist arhitektonske ili druge tehničke struke, najmanje 12 mjeseci radnog iskustva), objavljeni su na Internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku dana 12. kolovoza 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je do 19. kolovoza 2016. godine.

Više u privitku teksta.