Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova. Oglas je objavljen dana 14. srpnja 2016. godine na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana od objave oglasa.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u trajanju od 6 mjeseci, zbog privremenog povećanja opsega poslova na radnom mjestu višeg informatičkog referenta (1 izvršitelj/ica, sveučilišni ili stručni prvostupnik društvene ili tehničke struke, 12 mjeseci radnog iskustva), objavljeni su na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Sisku dana 14. srpnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je do 21. srpnja 2016. godine.

Više u privitku teksta.