Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska objavio je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova. Oglas je objavljen dana 16. svibnja 2016.godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana. Podaci vezani uz oglas na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, zbog privremenog povećanja opsega poslova,  na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za informacijske poslove-arhivar (1 izvršitelj/ica, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu  objavljeni su na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku dana 16. svibnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je 24. svibnja 2016. godine.

Više o natječaju u privitku teksta.