Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska objavio je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice. Oglas je objavljen dana 06. svibnja 2016.godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana. Podaci vezani uz oglas na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice,  na radnom mjestu stručnog suradnika za međunarodnu suradnju i protokol (1 izvršitelj/ica, sveučilišni ili stručni provostupnik društvene struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika) objavljeni su na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku dana 06. svibnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je 13. svibnja 2016. godine.

Više u privitku teksta