Temeljem članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačko županije“, broj 12/09, 16/10, 09/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14 i 9/15) i točke P) Uvjeta i mjerila za provedbu natječaja za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Siska, u postupku natječaja gradonačelnica Grada Siska dana 30. ožujka 2016. godine, donosi odluku o poništenju natječaja za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna grada Siska.

Više u privitku.