Grad Sisak  objavljuje da je poništen dio Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska  objavljenog dana 27. ožujka 2017. godine na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Siska. Tekst odluke se nalazi u privitku.