Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem natječaja objavljenog dana 17. kolovoza 2016. godine u Narodnim novinama broj 75, kao i obavijesti o natječaju objavljene na web-stranici Grada Siska, u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto fotografa primljen Donat Rogić.