Gradonačelnica Grada Siska raspisala je javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.  Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” d.d., broj 64/18,  dana 18. srpnja 2018. godine. Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.

Više o natječaju u privitku teksta.