Grad Sisak pokreće obnovu i revitalizaciju urbane jezgre grada Siska s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine. Revitalizacijom gradske jezgre namjerava se potaknuti razvoj malog i srednjeg poduzetništva i u skladu s tim otvaranje radnih mjesta kao i stvaranje atraktivnog gradskog prostora visoke kvalitete za život i boravak građana, prometno rasterećenje povijesne jezgre i povećanje sigurnosti građana. Revitalizacija uključuje rekonstrukciju Ulice S. S. Kranjčevića i južnog dijela Ulice S. i A. Radića u pješačku zonu te povezivanje pješačke zone s gradskom šetnicom izvedbom pješačke staze, uređenje unutrašnjosti gradskih blokova te upravljanje gradskim prostorima kroz korištenje i prenamjenu poslovnih i javnih prostora.
U sklopu obnove i revitalizacije urbane jezgre grada Siska, Grad Sisak će sufinancirati održavanje pročelja. Obnova uključuje uređenje pročelja, odnosno izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju pročelja građevina koje se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Siska.

U privitku teksta možete pronaći javni poziv i odluku.