Na temelju Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Siska za 2015. godinu, Grad Sisak raspisuje javni poziv za dodjelu potpora za sufinanciranje novog zapošljavanja i samozapošljavanja u 2015. godini. Pravo na potpore mogu ostvariti svi subjekti malog gospodarstva sa sjedištem na području Grada Siska, odnosno osobe sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska koje se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva.

Dokumentacija se nalazi u privitku ovog teksta.