Na temelju Pravilnika o sufinanciranju održavanja i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku KLASA: 402-07/16-01/05, URBROJ: 2176/05-01-16-01, od dana 4. svibnja 2016. godine, i Odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje sufinanciranja održavanja i obnove pročelja u gradu Sisku, KLASA: 402-07/16-01/05, URBROJ: 2176/05-01-16-02, od dana 4. svibnja 2016. godine, Povjerenstvo za provođenje sufinanciranja održavanja i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku raspisuje javni poziv za sufinanciranje održavanja i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku.

Javni pozivi i Pravilnik nalaze se u privitku teksta.