Na temelju članka 11. stavka Odluke o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj11/13) objavljuje se javni natječaj za obavljanje poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih neasfaltiranih cesta – šljunčanje.