Na temelju članka 11. stavka Odluke o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/13 i 34/14) objavljuje se javni natječaj za obavljanje radova pojačanog održavanja nerazvrstanih asfaltiranih cesta na području grada Siska.

Više u privitku ovog teksta.