KOMUNALNI I PROMETNI REDARI GRADA SISKA

e-mail: komunalno.prometno.redarstvo@sisak.hr

 

KOMUNALNI REDAR Boris Veršić nadzorom obuhvaća područje slijedećih mjesnih odbora: SISAK NOVI, EUGEN KVATERNIK, NOVO PRAĆNO, NOVO SELO, KOMAREVO, BLINJSKI KUT, KLOBUČAK, MADŽARI, LETOVANCI I STARO SELO.
Kontakt: boris.versic@sisak.hr

KOMUNALNI REDAR Darko Bazina nadzorom obuhvaća područje slijedećih mjesnih odbora: CAPRAG, BRAĆA BOBETKO, CAPRAŠKE POLLJANE, IVAN BUIĆ, GALDOVO, BUDAŠEVO, TOPOLOVAC, HRASTELNICA, PRELOŠĆICA, NOVO SELO PALANJEČKO, PALANJAK, GUŠĆE, LUKAVEC POSAVSKI, KRATEČKO, ČIGOĆ, MUŽILOVČICA, SUVOJ, LONJA, BUKOVSKO I SVINJIČKO.
Kontakt:darko.bazina@sisak.hr
Mobitel:+385 989836 591

KOMUNALNI REDAR Željko Gašparović nadzorom obuhvaća područje slijedećih mjesnih odbora: ZELENI BRIJEG, ODRA, STUPNO, SELA, JAZVENIK, GREDA, STARO PRAĆNO, STARA DRENČINA, VUROT, područje centra grada i mjesnog odbora Galdovo Kaptolsko.
Kontakt:zeljko.gasparovic@sisak.hr
Mobitel:+385 98 254 838

 

PROMETNO REDARSTVO GRADA SISKA

 Prometni redari obavljaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Siska.

 

Prometni redari Grada Siska su:

1.MATIJA FIJAN, mobitel 091/341-2032, e-mail: matija.fijan@sisak.hr

2.VLADIMIR ŠAKIĆ, mobitel: 098/460-785, e-mail: vladimir.sakic@sisak.hr

3.ROBERT NOVOSEL, mobitel: 099/538-57-63, e-mail: robert.novosel@sisak.hr