PODRUČJA NADZORA KOMUNALNIH REDARA GRADA SISKA I KONTAKTI

KOMUNALNI REDAR Boris Veršić nadzorom obuhvaća područje slijedećih mjesnih odbora: SISAK NOVI, EUGEN KVATERNIK, NOVO PRAĆNO, NOVO SELO, KOMAREVO, BLINJSKI KUT, KLOBUČAK, MADŽARI, LETOVANCI I STARO SELO.
Kontakt: boris.versic@sisak.hr

KOMUNALNI REDAR Darko Bazina nadzorom obuhvaća područje slijedećih mjesnih odbora: CAPRAG, BRAĆA BOBETKO, CAPRAŠKE POLLJANE, IVAN BUIĆ, GALDOVO, BUDAŠEVO, TOPOLOVAC, HRASTELNICA, PRELOŠĆICA, NOVO SELO PALANJEČKO, PALANJAK, GUŠĆE, LUKAVEC POSAVSKI, KRATEČKO, ČIGOĆ, MUŽILOVČICA, SUVOJ, LONJA, BUKOVSKO I SVINJIČKO.
Kontakt:darko.bazina@sisak.hr
Mobitel:+385 989836 591

KOMUNALNI REDAR Željko Gašparović nadzorom obuhvaća područje slijedećih mjesnih odbora: ZELENI BRIJEG, ODRA, STUPNO, SELA, JAZVENIK, GREDA, STARO PRAĆNO, STARA DRENČINA, VUROT, područje centra grada i mjesnog odbora Galdovo Kaptolsko.
Kontakt:zeljko.gasparovic@sisak.hr
Mobitel:+385 98 254 838